Praktikos sritys

Kaip galime padėti ?

Teikiame įvairias teisines paslaugas Lietuvos ir užsienio klientams visoje Lietuvoje. Savo teisinėje veikloje nuolat siekiame suprasti ir patenkinti besikeičiančius mūsų Klientų verslo poreikius ir profesionaliai spręsti jų problemas. Nuolatinis glaudus bendradarbiavimas paremtas konfidencialumu ir abipusiu pasitikėjimu padeda tinkamai vykdyti profesines pareigas ir pasiekti maksimalų rezultatą.

01.

Konsultacijos ir derybos

Konsultuojame įvairiais teisiniais klausimais telefoninio pokalbio ar susitikimo metu, taip pat galima konsultacija raštu (pateikiant teisinę išvadą).

02.

Procesinių dokumentų rengimas

Rengiame įvairius procesinius dokumentus.

 

03.

Atstovavimas ir gynyba

Atstovaujame savo Klientus teisminėse ir neteisminėse institucijose.

Skambinkite +370 673 31975

01.

Konsultacijos ir derybos

Konsultuojame įvairiais teisiniais klausimais telefoninio pokalbio ar susitikimo metu, taip pat galima konsultacija raštu (pateikiant teisinę išvadą).

Atsižvelgiant į vyraujančius teisinius ginčus dėl šalių vengimo bendrauti tarpusavyje, padedame derybose, organizuodami derybas su fiziniais ir juridiniais asmenimis, vesdami diskusijas ir

stengdamiesi surasti kompromisą konfliktiškose situacijose Klientui palankiausiomis sąlygomis.

02.

Procesinių dokumentų rengimas

Rengiame įvairius procesinius dokumentus.

Santuokos nutraukimas abipusiu sutuoktinių sutarimu; dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės

Išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimas; išlaikymo padidinimas/sumažinimas

Palikimo priėmimas pradėjus faktiškai valdyti turtą; termino atnaujinimas palikimui priimti

Globos ir/ar rūpybos, turto administravimo nustatymas

Skolų priteisimas (ikiteisminis ir teisminis)

Naudojimosi turtu (žemės sklypu, namu, butu) tvarkos nustatymas; atskirų turto dalių atskyrimas/nustatymas

Žalos ir nuostolių priteisimas

Vykdymo proceso kontrolė ir administravimas

Administracinių nuobaudų ginčijimas

Procesinių dokumentų rengimas baudžiamosios teisės srityje

Esant poreikiui, rengiame įvairius procesinius dokumentus.

 

03.

Atstovavimas ir gynyba

Atstovaujame savo Klientus teisminėse ir neteisminėse institucijose.

Atstovavimas klientų interesams civiliniuose ginčuose (šeimos, darbo, paveldėjimo, prievolių, draudimo, nekilnojamojo turto ir statybos, bankroto ir kitose civilinės teisės srityse)

Klientų gynyba ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, atstovavimas civiliniams ieškovams ir atsakovams baudžiamosiose bylose.

Klientų interesų gynyba administraciniuose ginčuose ir administracinių (teisės pažeidimų) nusižengimų bylose